Žáci místní školy ani v tomto roce nezaháleli, v dubnu hráli opět novou divadelní hru, tentokrát s názvem „ Honza a princezna Zlatovláska“ a 20. 6. jich 237 cvičilo na okresní spartakiádě. Též se zapojili do soutěže Mladých budovatelů, v které překročili závazek, neboť bylo získáno 77 rudých stužek a 9 rudých hvězdiček. Soutěž se konala na oslavu 10 výročí založení pionýra. Dvě žákyně se účastnily i krajských oslav v Českých Budějovicích a dále i týdenních celostátních oslav s návštěvou prezidenta republiky. Zástupci pionýrů v té době nechyběli na většině významných oslav v obci jako oslavy Říjnové revoluce, Mezinárodního dne žen, 1. máje s položením věnců u hrobu rudoarmějců, Mezinárodního dne dětí, vítání novorozeňat, slavností MNV a dále měli i patronát nad prospěchově slabšími žáky.

Nejdůležitější pro budoucnost školy však bylo jistě, že dne 3. 9. roku 1959 konečně poprvé mohli žáci vstoupit do prostorů nově otevřené tzv. osmileté střední školy / tak se tenkrát základní škola jmenovala/. Jejímu otevření předcházel po dostavbě ještě v srpnu úklid s pomocí učitelů. Rodiče s dětmi též pomáhali a to při stěhování nábytku a pomůcek ze staré školy. Nic již nebránilo tomu, aby 1. září mohlo být slavnostně zahájeno vyučování. Všichni aktéři tj. žáci, rodiče, učitelé, zástupci stavby a též mnoho politických funkcionářů jak z kraje, tak z okresu, místního závodu a činných složek v obci se shromáždili u staré školy a společně se pak odebrali k nové škole, kde měl slavnostní projev mimo mnoho dalších i ředitel školy soudruh Červinka. Tuto událost naštěstí zachytila kamera a my si ji můžeme zhlédnout na stránkách naší historie. V té době čítala nová škola 15 tříd, 406 žáků, 17 učeben a též specializovanou učebnu biologie a fyziky. Hodnota budovy byla 4 436 589 Kč. Prvním školníkem nové školy se stal s. Pavelka. Pionýrské klubovny, družina mládeže, tělocvična a kuchyně s jídelnou byly umístěny do staré budovy školy s tím, že tyto prostory začala používat pro své potřeby i mateřská škola, která tuto budovu dostala do správy od 16.12.  Družinu vedla nadále s. Malá a v kuchyni pracovala jako vedoucí p. Housková a jako pomocné kuchařky p. Růžičkova a p. Černá.

V květnu se v obci konal od pily již pátý veřejný závod nazývaný „ Čertovy proudy“ ve vodním slalomu a pro svou úspěšnost bylo stanoveno, že se tak bude konat i nadále každoročně. Jeho konání umožní, jak bylo domluveno, na tento den vyšší průtok vody, který zajistí pracovníci lipenského vodního díla a přispějí tak i k většímu turistickému ruchu v naší oblasti.

V rekonstruované budově č. 48 / vedle administrativní budovy „ Bílý dům“/ byl 2. 11 otevřen samoobslužný obchod s potravinami Pramen a na č. 40 se po zvětšení prostorů umístil obchod s drobným zbožím. Obchody tu byly již i předtím a to v budovách č. 40 a 48 Pramen a na čísle 48 i malá místnost se skladem pro obchod s drobným zbožím, ale provozy byly obslužní a zařízení zastaralé a tak nárokům rozrůstajícího se počtu obyvatel již nevyhovující. Dnes, tuto budovu již nenajdeme, neboť na tomto místě stojí bývalá jídelna s kantýnou a ubytovna, která však svému účelu již současně neslouží.

 

 

Autor: Anděla Aquinová