1957

V květnu se konaly volby do místních a krajských národních výborů s účastí 99,5%. V obvodu Loučovic bylo celkem 30 volebních obvodů. Do 24 se volilo ve škole v Loučovicích a shodně po dvou v Nových Domkách a v Dolních Jílovicích. Mladším současníkům se bude jevit tak vysoká účast při volbách nemožná, ale tenkrát se očekávalo, že bude účast 100%. Volby byly nejen výsadou, ale též povinností, i když byly jen formalitou, neboť opravdová volba nebyla.

Na Vltavě se opět 25. 5 konal již velmi populární a oblíbený veřejný závod ve slalomu.

Dne 13. 6. zemřel president republiky Antonín Zápotocký. Jeho následovníkem se stal 19.6 Antonín Novotný jako v pořadí třetí dělnický president.

Počet dětí školou povinných opět narostl a v září jich nastoupilo do školy již 368. Rozděleni byli žáci do 14 tříd a škola se pyšnila 8 pionýrskými oddíly. Vychovatelku v družině dělala soudružka Malá a ve školní kuchyni vařily pani Růžičková a pani Šafářová. Výuku v tomto školním roce nebývale narušila v měsíci listopadu velká chřipková epidemie, při níž onemocnělo jak mnoho žáků, tak většina učitelů.

 

1958

Ve dnech 23., 24. a 25. srpna se konal v Loučovicích vodní slalom v přeboru republiky dorostu a mistrovství republiky dospělých. Organizaci dostala za úkol místní Tělovýchovná jednota Tatran a s pomocí MNV a místních papíren se závody staly nejlépe hodnocenou akcí v historii tohoto sportovního odvětví. Závodů se účastnilo na 300 účastníků, a jelikož tak velké množství osob nebylo v Loučovicích kde ubytovat, tak se u jezu pro ně postavily dva stanové tábory. Organizátoři byli ubytováni ve škole. Trať vedla od jezu nad dolní továrnou až po jez pro vyšebrodskou elektrárnu (jez dnešní malé elektrárny) a jezdilo se celé tři dny od brzkého rána až do pozdních večerních hodin. Celé toto klání se komentovalo a též natáčelo a kdo chtěl znát program, si mohl zakoupit startovací listiny. Výsledkem závodu nebylo jen vítězství, ale i 10 rozbitých a 4 těžce poškozené lodě. Musíme si představit, že dravost proudu byla tenkrát nesrovnatelně vyšší než je dnes a tak se dá říct, že měli účastníci při vší smůle i velké štěstí.

Situace ve škole na podzim tohoto roku byla již neúnosná. Počet žáků dosáhl 390 a tak muselo být již 9 tříd umístěno mimo školu. Dětem bylo i nadále umožněno navštěvovat i hodiny výuky náboženství a to jak římskokatolického (60 žáků), tak evangelického (2 žáci).

Od 1. 11. většina vody z Vltavy poprvé netekla svým po staletí daným korytem, neboť byla svedena novým tunelem z Lipna do vyrovnávačky ve Vyšším Brodě. Řečištěm tak protékalo jen nezbytné množství vody, aby byl zajištěn provoz obou továren v Loučovicich.

 

Autor: Anděla Aquinová