Farní kostel, který zde stál od roku 1376, byl postupně rozšiřován. Původní farní kostel v Kapličkách byl postaven v roce 1376 a byl zasvěcen sv. Janovi a sv. Pavlovi. V husitských dobách zpustnul a obnoven byl teprve v době protireformace péčí Vyšebrodského kláštera. Roku 1643 posvětil opat Jiří Wendschuch do znovuzřízeného kostela 3 nové postranní oltáře. V roce 1790 byla umístěna na severní boční oltář socha P. Marie. V roce 1816 byl přelit největší zvon. Ke konci 19. století byl starý kostel zbourán a podle plánů Ing. Franze Karla z Vyššího Brodu byl postaven nový kostel v neorománském slohu, vysvěcen byl 11. 6. 1896.  Trojlodní stavba z místní žuly stála na nejvyšším místě na východním okraji obce v nadmořské výšce 951 metrů. Ke čtvercovému kněžišti přiléhala z jižní strany sakristie. Čtyřhranná věž, navazující na západní průčelí byla 50 metrů vysoká, krytá osmistěnným jehlanem. Původně v ní byly umístěny čtyři zvony z let 1590, 1746, 1816, 1896. Věžní hodiny zhotovil hodinář Johann Krammer z rakouského Helfenbergu spolu s místním kovářem Wenzelem Hutterem. Kostel měl tři vchody, v lodi bylo pět oken, v kněžišti jedno a jedno kruhové okno bylo v čelní fasádě. Loď měřila na délku 23 m, na šířku 11,60 m a zaklenuta byla ve výšce 11,80 m ve třech polích křížovými klenbami. Kněžiště bylo 8 m dlouhé a 8,20 m široké, zaklenuto bylo ve výšce 10,80 m.