Založení školy v Kapličkách je doloženo rokem 1587. Původní stará, zčásti dřevěná budova školy s bytem učitele a chlévem byla časem nahrazena poschoďovou, kamennou budovou, přizpůsobenou vzhledu kostela. Před první světovou válkou je jako vrchní učitel uváděn Johann Spitzenberger, následoval ho Wilhelm Hart. Ten byl zároveň zakladatelem hudebního spolku a spolku hasičů v obci. Jeho manželka byla učitelkou ručních prací (dalšími učiteli byli Patron, Weiser, Maschke, Watzlick a Kappl). V letech 1912 – 1925 byl vrchním učitelem Johann Brabetz (učitelé J. Rienmüller a E. Watzl), od r. 1925 do r. 1927 byl zastupujícím vrchním učitelem učitel Ernst Watzl (učitelé J. Haidl a A. Migl). Dne 27. září 1927 přišel do Kapliček jako řídící učitel Gerard Bitzan. Pod jeho vedením byla škola přestavěna. Z chléva byla zřízena obytná místnost a škola byla rozšířena na 4 třídy. Později byla zřízena pro nedostatek místa 5. třída ve vedlejším domě u Dannerů (obchod Stumpner). Gerard Bitzan také vedl kroniku obce Schönfedel, pod kterou Kapličky spadaly, a to do roku 1938. Rovněž se snažil o oživení turistického ruchu vyznačováním turistických tras v okolí pro spolek Böhmerwaldbunds. Od roku 1938 byl řídícím učitelem Adolf Foschum (učitelé F. Banner, A. Grübl, A. Panli, R. Schwarz a H. Foschum). V roce 1946 přišel český učitel, ovšem návštěvnost školy již byla malá.

 

 

Zdroj: Kubištová M.: Bakalářská práce: Zaniklé vesnice po roce 1945 - ves Kapličky.