Obecní představitelé Kapliček

Do roku 1910 byl starostou v Kapličkách Johann Haudum z Lipové, po něm převzal úřad Johann Weimüller z Kapliček a od roku 1918 pak Simon Hehenberger z Lipové. Od roku 1928 to byl Bernhard Weimüller z Kapliček, pro jeho těžkou nemoc však musel úřad převzít Josef Gartner, hostinský z Kapliček. Po připojení Sudet k Třetí říši byl starostou v letech 1938 – 1940 Johann Zanner. V roce 1940 převzal starostenství Franz Anderl z Krásného Pole a zřídil úřad v Krásném Poli v domě Franze Leutgöba, sekretáři byli ustanoveni Franz Kepplinger z Piberschlagu a Johann Stockinger z Nových Domků. Po válce byla kancelář starosty přemístěna do nedalekých Loučovic a starosta Franz Anderl byl vystřídán českým komisařem. Franz Aderl nebyl se svojí rodinou vysídlen a později se stal vedoucím provozu v Loučovické papírně, zemřel 24. 12. 1972 ve věku 77 let.

 

Počet obyvatel a domů na Kapličkách

Podle Ortsverzeichnis im Königreich Böhmen, zpracovaného na základě výsledků sčítání lidu, které se uskutečnilo v roce 1910, bylo v té době v osadě Kapličky (Kapellen)  celkem 28 domů se 177 obyvateli německé národnosti

                Podle informací z Místopisného slovníku Československé republiky a Chytilova místopisu České republiky jsou Kapličky uváděny jako osada s 28 domy a 194 obyvateli, z toho 181 německé národnosti spadající pod obec Schönfelden a farnost Kapličky.

 

Podle Johanna Krammera je v roce 1930 uváděno v obci Kapličky v 30 domech celkem 233 obyvatel německé národnosti, k tomu 2 obyvatelé národnosti české. V celé farnosti Kapličky to pak bylo 151 domů s 1034 obyvateli německé národnosti a 15 obyvateli české národnosti. V roce 1939 je zde uváděno celkem 262 domácností.