Ves, která se německy jmenovala Sabratne, je poprvé písemně uváděna v roce 1379 v urbáři panství hradu Rožmberk a byla pojmenována podle polohy. Za vraty. Dle Klimesche zde stával jez, který měl vrata. Ač do Zátoně je mnohem blíže než do Rožmberka, patřila víska pod faru Rožmberk. Lze z toho usuzovat, že kostelík v Rožmberku před vznikem hradu byl přístupný z Běleně přes Závratnou, Velence a Horní Jílovice. Při sčítání v roce 1930 zde v sedmi domech žilo 47 obyvatel. Po odsunu Němců Závratná již nebyla dosídlena, ale v roce 1950 zde dle sčítání stálo šest domů, ale nežil zde již žádný obyvatel.