Osada Svatomírov je sice poprvé písemně připomínána až v roce 1379 v rožmberském urbáři, ale zcela určitě byla založena mnohem dříve. Svatomírov stával v těsné blízkosti státní hranice s Rakouskem mezi Mlýncem a Dolní Drkolnou, patřil pod město Vyšší Brod a farnost Horní Dvořiště. Jméno Svatomírov nám připomíná jméno rožmberského lokátora a osada tvořila hranici klášterního lesa. V roce 1379 měl Svatomírov 110 lánů, tedy 8 až 10 statků, z nichž každý uživil šesti až osmičlennou rodinu. Německé jméno Zwarmetschlag se vyvinulo z původního Swatomire-schlag a tady vidíme, že se jednalo o paseku, mýtinu, která vznikla vypálením. Dodnes se zachovaly povinné císařské otisky mapování z roku 1837. V té době se zde pěstoval chmel a víno. Osada měla v roce 1910 čtrnáct domů, 102 obyvatel a patřila pod obec Dolní Drkolná. Po odsunu německého obyvatelstva a vzniku hraničního a zakázaného pásma, kam Svatomírov patřil, osada zcela zanikla.