Rozvoj obce Hrudkov nastává po vzniku Československa, kdy do Vyššího Brodu přichází větší množství Čechů, kteří zde obsazují „státní služby,“ tedy železničáři, finanční stráž, četnictvo apod. Počátky české školy v obci Hrudkov jsou z roku 1920, kdy od kláštera byly pronajaty místnosti v domě čp. 15. Po nejnutnějších opravách se podařilo českým rodičům získat několik starých školních lavic z českého vnitrozemí a jednoho učitele, kterým byl Ladislav Maršálek. Byl to mladý svobodný začátečník. A tak se v říjnu 1920 pod ochranou československé jednotky otevírala česká škola, do které bylo zapsáno 21 dětí ve věku 6 – 14 let. Po téměř roce, v srpnu 1921, vystřídal Ladislava Maršálka Karel Knížek, kterému se zapsalo 26 dětí, z nichž mnohé neuměly česky. Česká škola v Hrudkově čp. 15 byla ukončena v roce 1925, kdy se přesouvala do nové školní budovy v dnešní ulici Míru.

Roku 1926 koupil Jan Doležal „zbytkový statek“ v Lachovicích čp. 8, který byl při pozemkové reformě odebrán klášteru státem. Stavební družstvo pro stavbu dělnických a úřednických domků přidělilo stavební parcely v blízkosti železniční stanice Vyšší Brod – klášter českým rodinám.

Sípalovi postavili domek čp. 22 (1928)

Hanžlíkovi čp. 23 (1928)

Fixovi čp. 25 (1928)

Šebkovi čp. 26 (1928)

Havlovi čp. 27 (1932)

Mištovi čp. 28 (1933)

Vackovi čp. 29 (1933)

Káplovi čp. 30 (1933)

Gavlovi čp. 31 (1933)

Fixovi čp. 32 (1934)

Doležalovi čp. 33 (1934)

Tak vznikl „Nový,“ nebo také „Český“ Hrudkov, který měl v roce 1930 deset českých rodin a 40 Čechů a v roce 1938 již 18 českých rodin a 60 českých obyvatel. Při volbách do obecního zastupitelstva byli z Čechů zvoleni Josef Sípal a František Vacek. Celkem v té době mělo obecní zastupitelstvo v Hrudkově 12 zastupitelů. Velmi zajímavý údaj je u voleb v roce 1935, kdy v Hrudkově nezvítězila Sudetoněmecká strana SdP, ale překvapivě s 136 hlasy Německá křesťansko-sociální strana. SdP měla jen 46 hlasů.

Těžký a složitý byl v obci Hrudkov rok 1938. 21. května o půlnoci zaznělo i zde heslo „Rozvodněná Vltava,“ které znamenalo částečnou mobilizaci československé armády proti stále rostoucím požadavkům Hitlera. A později se stal Hrudkov i místem, kam před Mnichovem musela ustoupit československá armáda před nacistickými německými ortnery. Definitivní nucený útěk Čechů z Hrudkova nastal po Mnichovu, kdy obec připadla Hitlerovi a do jejich domků se nastěhovali Němci. Starostou Hrudkova byl i po Mnichovu Anton Wiltschko, kterého během druhé světové války vystřídali W. Grübl a v březnu 1945 G. Schafler. Německé statistiky uvádějí, že v roce 1939 měla obec Hrudkov 224 mužů a 246 žen ve 130 domácnostech. Ve válečných letech pracovalo na hrudkovských hospodářstvích hodně zajatců. Francouzů, Ukrajinců, Rusů, Poláků a od roku 1944 i Italů, kteří nahrazovali německé muže, kteří odcházeli do války, ze které se mnozí již nikdy nevrátili.

Hrudkov má to štěstí, že se našel Josef Panhölz, který kronikářským způsobem popsal události konce druhé světové války „den za dnem“ ve 27 strojopisných stránkách.

Například:

6. května: v půl desáté dopoledne přijíždí do Vyššího Brodu Američané. Paní Neubauerová přišla se zprávou, že se u ní skrývá svobodník SS a vyžaduje od ní informace. Měl prý 7. května převzít výcvik Volkssturmu, má u sebe pistoli a prohlašuje, že zastřelí každého Američana, kterého potká.

8. května: z Protektorátu přijíždí nepřetržitě vojenská auta. Posádky auta zanechaly a děti je vydrancovaly.

9. květen: u kravína přistálo maďarské letadlo a za chvíli bylo zcela zdemolováno. Kolem cesty leželo spousta uniforem a zbraní. Co bylo k užití, jsme odnášeli domů.

11. května: v poledne prosili u nás vojáci o vodu. Jeden z nich u nás zůstal a domů odjel až v říjnu.

12. května: večer kolem Kleštína hořely ohně německých myslivců. Silná vojenská skupina tábořila po obou stranách silnice nad Hrudkovem. V Hrudkově byli ubytováni maďarští vojáci a kolem Lopatné tábořili Vlasovci. Všichni chtěli k Američanům.

16. května: přitáhla jednotka vojáků SS. Byli zajati a shromážděni na louce kolem Kravína, izolováni ostatním drátem a hlídáni americkými vojáky s kulomety.

 

Toho dne, 16. května 1945, přišla do Vyššího Brodu i do obce Hrudkov československá vojenská jednotka vedená podporučíkem Václavem Šizlingem.