Tento rok byl plný velkých událostí. Dne 1.1 se konaly v Loučovicích doplňující volby, protože byla obec sloučena s Kapličkama a  získala tak k stávajícím 25 další 3 volební obvody. V květnu se opět uskutečnil v Loučovicích veřejný vodácký závod a zároveň i nově krajský přebor. Závodu se účastnilo 50 závodníků, průběh byl natáčen a účastníkům večer puštěn. Největší událostí tohoto roku však bylo konání 1. celostátní spartakiády, které se účastnili i cvičenci z Loučovic.  Příprava trvala 6 měsíců a cvičiteli pro dospělé byli Marie Linhartová a Milan Michel. Premiéra se konala na místním hřišti k příležitosti májových oslav. Též žáci místní školy se na spartakiádu pilně připravovali a po vystoupení v Loučovicích byli za svou píli vybráni se účastnit i krajského kola. Nejvyšší meta však pro všechny cvičence byla účast v Praze a toho dosáhly tři naše žákyně. Jmenovitě Červinková, Divišová a Preslerová. 

Závěr školního roku přinesl sebou i závěrečné zkoušky. Předsedou komise byl opět místní ředitel školy Jiří Červinka. Přísedící byl ředitel školy v Kyselově Václav Rybák a dále pak krajští a okresní inspektoři, zástupci MNV a též zástupci národního podniku místních papíren.  Z 24 žáků, kteří skládali zkoušky, jich odešlo 12 na studia, což bylo pro tak malou školu velký úspěch. Odměnou za celoroční práci pak byly všem výlety a to podle ročníků na Hlubokou, na Orlík, do Prahy, do Moravského krasu, nebo na Orlík a Zvíkov. Na podzim přišli jako posila místní škole manželé Rybákovi. Václav Rybák se stal zástupcem ředitele a jeho manžela nejen vyučovala, ale dlouhá léta psala i školní kroniku. Velkým problémem pro školu bylo však stále složitější vyučovat ve stísněných prostorách pro narůstající počet žactva a tak bylo zavedeno střídavé vyučování. I tento stav však byl neúnosný a tak nakonec škola požádala o uvolnění prostorů místní závod papíren a MNV. K dispozici tak dostali od papíren místnost užívanou jako závodní školu práce a v MNV dal k dispozici ve své budově právě uvolněný prostor po lékárně, která se přestěhovala do nového zdravotního střediska v č. p. 53. Škola však pro děti neměla znamenat jen povinnosti, ale i zábavu a tak učitelé s žáky 7 a 8 tříd nastudovali divadelní hru „ Jak Mráz čaroval“, představení se konalo pro děti dopoledne a pro dospělé odpoledne a mělo velký úspěch.

V obci v tomto roce patřilo do vlastnictví MNV 13 domů, ale 70 % z toho obývali zaměstnanci závodu. V soukromém vlastnictví jich bylo celkem 14 a 109 bylo ve vlastnictví závodu Vltavský mlýn. Bytová zpráva byla v kompetenci závodu a ten se choval velmi sobecky a tak měl MNV pro své potřeby minimum bytů. Po 5 dlouhých letech urgence se konečně započalo s výstavbou dvou domů se čtyřmi bytovkami na sídlišti pro zaměstnance pracujících mimo továrnu. Tyto 2 domy se nachází v půli kopce.

Závažným problémem nového sídliště se stal nedostatek vody.  Studna, z které bralo vodu prvních 10 domů na sídlišti, jako zdroj pro dalších 30 montovaných domů byl nedostačující a tak byla zrušena. Novým zdrojem se měla stát právě vystavěná studna, nacházející se mezi hřištěm (dnes místo nad poštou) a dřevoskladem (dnes kotelnou).  Voda však nebyla vyhovující, jak bylo dodatečně zjištěno, neboť byla příliš železitá a tak byla nakonec obnovena studna předešlá. Pokud mělo sídliště ale dále růst, byl nejvyšší čas problém s vodou vyřešit a to trvale výstavbou již 6 let plánovaným vodovodem od Kapliček.