O založení české školy ve Vyšším Brodě bylo rozhodnuto v závěru školního roku 1919/1920, kdy již zde žilo přes šedesát českých dosídlenců. Hlavní zásluhu o založení měl vyšebrodský předseda Národní jednoty Pošumavské Vojtěch Sladký a školní inspektor menšinových škol v Českých Budějovicích Emil Drobil. Německé zastupitelstvo však tvrdilo úřední komisi, že ve městě nejsou vhodné místnosti pro českou školu. Po řadě jednání pronajal vyšebrodský klášter za 250 korun ročního nájmu dvě místnosti ve svém domě Hrudkov čp. 15, kde byla tehdy i lesní správa cisterciáckých lesů ve Vyšším Brodě. „Obě místnosti byly nehostinné, klenuté, podobné selským ratejnám, částečně s cihlovou podlahou.“ Z větší místnosti byla utvořena třída a z menší místnosti kabinet.“

Píše se rok 1973. Parta mladíků ve věku 20 až 25 let sedí v hotelu Vzlet (dnes hotel Panský dům) u piva. Venku vládne krásný letní den a do cinkání půllitrů se ozve návrh. Klucí, co kdybychom si místo sezení v hospodě sklouzli po Vltavě do Rožmberka? Nápad se hned zamlouvá všem, ale nikdo nechce plavat na lehátku nebo na duši jako mnohokráte předtím a tak se zrodí nápad postavit kuriózní plavidlo. Je pátek před první červencovou sobotou. Následuje rozchod a všichni se ubírají domů shánět materiál na postavení plavidla. Jeden sehnal polystyrenovou desku 250x120 cm, druhý si půjčil od svých dětí malý stoleček se židličkami a dětské čepičky, další smontovali prám z fošen a podvázali ho dušemi, přišroubovali zpětná zrcátka z Trabantu, lopaty místo pádel, obleky byly vskutku kuriózní a První ročník kuriózních plavidel byl na světě.“

KAŠNA

Kašna s pitnou vodou byla ve středověku důležitá a tak se nemůžeme divit, že jí byla věnována již v roce 1608 při vydání „Artikulí Vyššího Brodu“ opatem Paulusem Fahrenschonem, pozornost. Ve čtvrtém bodu se píše: „Žádný kůň nemá volně chodit ani napájet z kašny. Také se v kašně nesmějí omývat špinavé věci, ani se tam nesmí sypat žádné věci, jako popel či jiné nečistoty. Kdo bude přitom přistižen, je povinen pokutou 72 grošů.“ Z tohoto základního městského předpisu je zřejmé, že ve Vyšším Brodě byla již v horní části náměstí kašna, do které se přiváděla dřevěným potrubím voda. Smutným příběhem vyšebrodské kašny je zejména období třicetileté války. Sedmého ledna 1624 se do vyšebrodského kláštera nastěhovala setnina vojáků, kterým velel bavorský hejtman Hermann Wippart. Nejdříve přijelo 300 dragounů a později k nim přibylo dalších 200 pikenýrů a mušketýrů. Druhého července 1624, poté, co Wippartse se svým vojskem odešel z kláštera a z Vyššího Brodu, líčil opat Gangolph Scheidinger ve svém obžalovacím listě bavorskému zemskému soudci činy tohoto velitele a jeho vojáků.

Vyšší Brod 6. května 1945 

389 regiment 104 pluku 26. pěší divize třetí americké armády byl na počátku května 1945 soustředěn v okolí Leonfeldenu. Jeho součástí byly středně těžké tanky v celkovém počtu 30, dalekonosná děla ráže 105 mm a motorizovaná pěchota. Cílem válečné operace od úsvitu 6. května 1945 bylo během čtyř dnů obsadit území po demarkační čáru s Rudou armádou. Pluk byl po třídenním odpočinku, kdy byly doplněny pohonné hmoty, střelivo na čtyřdenní válečnou operaci a bylo nařízeno mít kovové přilby.

Na silnici od Leonfeldenu k Vyššímu Brodu se vydala kolona americké armády v neděli 6. května 1945 „po svítání.“ Vpředu jelo šest lehkých tanků doprovázené pěchotou na pěti nákladních autech. Asi 600 metrů za Studánkami směrem k Vyššímu Brodu narazili na odpor. Americký válečný veterán Vernon Nelson na šestého května 1945 vzpomínal:

Až do roku 1956 se promítalo v hotelu Panský dům, který se tehdy jmenoval Vzlet. Po požáru hotelu Vzlet v roce 1956 se kino provizorně přestěhovalo do bývalé německé tělocvičny Turnhale, která měla číslo popisné 106 a stála pod hotelem Vzlet a dnešním kinem vedle zbořených lázní. Kino mělo kapacitu 140 sedadel. Od roku 1957 se sice stavěl formou dobrovolných brigád „Dům kultury – první etapa nové kino,“ ale tak velká stavba byla nad síly brigádníků. Stavba se potýkala i s kritickým nedostatkem materiálu, ale nejhorší období nastalo, když bylo nutno odborné práce provést dodavatelsky. Po nekonečných potížích bylo nové kino uvedeno do zkušebního provozu v roce 1961. Dům číslo popisné 106 byl po otevření dnešního kina zbořen.

Naši partneři: