Vážení přátelé historie,
nemůžeme nereagovat na nesmyslná tvrzení, která se v nedávné době objevila mezi obyvateli Loučovic. Konkrétně se jedná o nařčení z toho, že bychom nějakým způsobem měli zpeněžovat staré filmy od pana Šanty. Nikdy jsme to v plánu neměli a mít nebudeme, zároveň nikdy nebylo a nebude těchto filmů zneužito ve prospěch získání nějakých peněžních prostředků. To se týká veškerých historických dokumentů, které naleznete na našem webu. Bližší vyjádření autora našeho projektu, pana Fazekase a zároveň starosty obce Loučovice najdete v lednovém Loučovickém zpravodaji. Upozorňujeme autora těchto nesmyslů, že se budeme bránit veškerými možnými zákonnými způsoby tak, aby nadále nedocházelo k šíření této nepravdivé informace.

S pozdravem tým Loučovice-Historie.cz

Naši partneři: