V tomto roce se 16. 5 konaly volby do MNV. V Loučovicích se stal pro svou oblíbenost staronovým předsedou soudruh Pálenský, kterého jako kandidáta pro tento obvod vybraly místní masové složky. Dne 28. 9 se konaly opět volby a to do národního shromáždění. Kandidátem za okres Kaplice a část okresu Český Krumlov byl vybrán Štefan Figura z Malšína. Celý den vyhrávala voličům rozhlasem kapela a na závěr dne byla zaznamenána 100% účast všech zapsaných 1135 voličů. O volbách se říkalo mezi lidmi, že jsou za vlády komunistů tzv. dobrovolně povinné. Vlastně se o volbě kandidátů ani mluvit nedalo, protože z míst nejvyšších bylo předem vše již určeno, vlastní názor se netoleroval. Dnes při volbách máme velký výběr jak stran, tak kandidátů a přesto se jich mnoho občanů neúčastní.

Mimořádnou událostí byly pro Loučovice v tomto roce úspěchy požárního družstva ze závodu Vltavský mlýn. První soutěž proběhla v Bujanově, odkud jako vítěz postoupilo družstvo do okresní soutěže v Kaplici. Zde stanulo opět na prvním místě a tak jako zástupce okresu družstvo zvítězilo 27. 6. i v krajské soutěži v Českých Budějovicích.  Nakonec stanulo v celostátní soutěži 12. 9 na 12 místě z celkového počtu 25 nejlepších družstev z celé republiky, což byl jistě pozoruhodný výkon.  Členové družstva, kteří naši obec tak dobře reprezentovali, byli: Pavelec Karel, Hudec Jan, Vavera Josef, Sobotka Čestmír, Růžička Miroslav, Konečný Vojtěch, Řehák Karel, Gatterman Roland, Hejtmánek Jiří, Havlena Miloslav a Kužela Rudolf.

Dění v obci  obohatil též 26. 9 konaný první veřejný závod ve vodním slalomu. Jel se v peřejích u pily a účastníkem byl i místní oddíl jednoty Tatran- Loučovice. Celá soutěž se konala pod záštitou Krajského výboru pro tělesnou výchovu a sport v Českých Budějovicích. Celkem se soutěže účastnilo 29 startujících.

 

Na místní osmileté škole proběhly v červnu první závěrečné písemné a ústní zkoušky. Předměty z kterých se konaly, byly český jazyk, ruský jazyk, matika, chemie, fyzika, zeměpis a dějepis.  Z 15 žáků 4 prospěli s vyznamenáním, ostatní prospěli, nikdo nepropadl. Počet tříd s narůstajícím množstvím dětí  v obci se stále zvyšoval  a tak měla na podzim škola již 10 tříd.

 

 

Naši partneři: