Tento rok byl ve znamení velkých dešťů a důsledkem byla špatná úroda. 

Při škole začala od 1. 2. nově v Loučovicích pracovat družina s vychovatelkou soudružkou Malou. Do ní mohly děti po škole docházet, pokud rodiče pracovali a nebyl doma nikdo, kdo by na ně dohlížel. Mohly si zde udělat domácí úkoly, nebo si hrát. Dalším přínosem pro školní děti bylo harmonium, které bylo převezeno z kostela v již opuštěných Kapličkách. Toto harmonium bylo využito v hodinách hudební výchovy, aby obohatilo výuku. Povinností žáků jako i roky předešlé, bylo kromě učení se i  podílet na výsadbě stromů, pečovat o lesní školku a zapojovat se do sběru mandelinky bramborové či sbírat byliny.  Dále pak pomáhat při žních a senách a to i v době prázdnin. Budova školy pak byla v tomto roce řádně opravena a to včetně nového drátěného plotu. 

 

Dnes si nová generace již těžko umí tuto dobu představit. Mnohé bylo dobrovolně povinné. Závazky, brigády, akce Z a za tu všechnu práci pak „řádná“ odměna. Pro lepší přiblížení doby, o které píši, bych chtěla citovat z kroniky obce. „Při příležitosti oslav MDŽ byly některé ženy ze závodu a JZD vybrány a za jejich údernickou práci obdržely plakety. Současně skládali noví pionýři svůj pionýrský slib a šátky jim uvázaly právě oceněné pracovnice.“ Ve školní kronice se pak praví „V květnu žáci pomáhali ve Frymburku se sběrem brambor k setbě, též ve vysazování stromků a v péči o lesní školku. Za práci dostávali pochvalu a odznaky.“

 

 

Naši partneři: