Rozrůstající osada Loučovice byla se schválením ministerstva vnitra v tomto roce jmenována obcí. Dostavěny byly domy čp. 137 -167 i s příslušnou infrastrukturou a tak mohly být další nové byty přidělovány závodem Vltavský mlýn zaměstnancům dojíždějících z okolí, neboť do té doby jich bylo mnoho přespolních.

Dále byly pro děti pracujících žen založeny tak potřebné jesle a to v přízemí Porákovi vily a současně byla do tohoto objektu přemístěna i škola mateřská. Tento objekt byl velmi výhodný, neboť celou vilu obklopoval nádherný park a tak si měly děti kde hrát a nezanedbatelný byl i klid a bezprašné prostředí. Jelikož byl majitelem vily závod Vltavský mlýn a v objektu bydleli funkcionáři závodu, předcházela nastěhování dlouhá jednání, než si  obec potřebné prostory mohla pronajmout. 

 

Tento rok pak prvého září všechny žáky vítal do školy již školní rozhlas budovatelskými písněmi a nově mohli žáci užívat i v přízemí budovy upravené prostory na šatny. Nově byla od října založena na národní škole též první třída postupové střední školy a tak žáci tohoto ročníku již nemuseli dojíždět do Vyššího Brodu.  Poprvé byl celostátně též vyhlášen měsíc Československo – sovětského přátelství a tak na škole začal fungovat i stejnojmenný kroužek. V tomto duchu se i do knihovny nakupovaly knihy od ruských autorů a pionýrům byli dáváni za vzor jejich ruské protějšky. Z toho všeho je možno vidět jakým směrem se začala ubírat  naše celá společnost a to už ve výchově naší mládeže.

 

 

Naši partneři: