Dvouletý plán hospodářské obnovy vystřídal od 1. ledna první pětiletý plán. Tyto plány pak určovaly vždy další směr vývoje naší země po vzoru Sovětského svazu po celou dobu, kdy vládla v našem státě komunistická strana.

V období od 28. 2. do 5. 3. napadlo v okolí Loučovic tolik sněhu, že přerušil provoz na místních komunikacích a způsobil v lesích značné škody.

Oslava 1. máje se konala opět na hřišti za účasti širokého okolí obce. Program se skládal ze slavnostního proslovu, lidové veselice, fotbalového zápasu starých pánů a májového věnečku na závěr dne. A to jak v kině Vltava, tak v Lesní krčmě. V době komunistické éry se konaly nejen velkolepé májové oslavy, ale i nám dnes už zcela nepochopitelné jiné oslavy a akce. Jako například k 70. narozeninám generála Stalina výstava ve školní budově a k tomu navazující oslava ve spolupráci všech místních složek. Toto výročí ještě doprovázela podpisová akce, od května do listopadu, s přáním soudruhu Stalinovi. Tyto archy pak byly odevzdány na ONV v Kaplici, odkud byly zaslány dále do Prahy. Taktéž oslava výročí Říjnové revoluce se stala každoroční tradicí a to s vždy doprovodným programem místní školy v kině Vltava.

Jelikož patřil pod Loučovice větší územní obvod, kde se provozovala i zemědělská činnost bylo třeba na příkaz úřadů založit JZD.  Družstvo mělo 18  členů mimo rodinných příslušníků a jeho první schůze se konala 17. května.

I tento rok si vzal oheň svou daň a to v podobě skleníku a sklepa v zahradnictví naproti nádraží. Dnes se na tomto území nachází mateřská školka a kulturní dům. Škoda byla značná a dosáhla 100 000,- Kčs.

V říjnu započala výstavba 30 jednopatrových montovaných domů od čp. 137 po čp. 166, tzv. „Rakušáků,“ opět s potřebnou silnicí, kanalizací a vodovodem. Dokončeny byly již domy čp. 131 až čp. 136 též s potřebnou infrastrukturou.

V závodě Vltavský mlýn byly v tomto roce zbourány 2 domy (dvoudomy) čp. 46-47 a 49-50, které sloužily za Poráka jako byty dělníkům. Tyto domy stály bezprostředně u továrny ze severní strany a tak bránily rozšíření provozu.

 

 

Naši partneři: